Glommersträsk Hembygdsförening

VITHATTENS HISTORIA.

                 (Berget Vithatten ligger 510 m. ö.h. På gränsen mellan Norr och Västerbotten)

 

 

  1835    Utsyningsår för kronotorpet Hvithatten.

  1842    Anders Olofsson från Missenträsk f. 1808 kallad ”Anners-Orsa” eller ” Hatt-Worrn   (orre) och h.h. Lisa-Kajsa Lindholm f. 1801 i Skellefteå

 1868    Skatteläggning av fastigheten.

 1871    Åborätt beviljades för samtliga byamän i Missenträsk by.

 1872    Fastigheten såldes till Jakob Ask.

 1873    Jakob Ask erhåller införsel i kronotorpet Hvithatten. Men han bodde aldrig där.

 1873     Karl-Jonas Gustafsson från Hornsträsk och h.h. Sara Lovis Andersdotter flyttar in.

  1874    Karl – Jonas kommer hem efter skogsavverkning långt hemifrån och finner sin  hustru och ett nyfött barn döda. Karl-Jonas gifter sig senare med Greta Stina Olofsdotter-Eklund.       

 1875       Jonas Jonsson Höglund erhåller införsel i kronotorpet Hvithatten, mot en köpesumma av 1100: -. Höglund som kom ifrån Norsjö socken flyttar in i det som tidigare varit bagarstuga. Nu bor 2 familjer på Hvithatten. Deras son Erik Höglund tog över efter sin far som flyttar därifrån 1877. 

 1899    Verkställdes en ekonomisk besiktning av Hvithatten. Värdet av byggnader och odlingar fastställdes till 2371:90 kr.

 1899     Erik Höglund (Jonas son) och hans hustru Augusta köpte besittningsrätt för 1500: -

 1900     Erik och Augusta erhåller lagfart. Hvithatten ombildas från kronotorp till skattetorp.

 1905(9)  Erik Höglund sålde Hvithatten till Firma A. Markstedt o Söner AB, för 5050: -.   Detta överförs senare till Sävenäs AB. Höglund flyttar till Näverliden norr om Glommersträsk.                                                             

  1911     Frans Renberg ”Hatt-Frans” arrenderar fastigheten av Sävenäsbolaget. Renberg fick  3 söner, Oskar, Albert och Erust. Gården hade 1 häst och 2-3 kor.

  1927     Renbergs lämnar Hvithatten.

  1928    Olof  N. Malm köper avstyckning om 2/5 av kronoskattetorpet Hvithatten 1 för  3000:-

  1935    Fam. Malm flyttar från gården. De blev de sist bofasta på gården.

  1942   Vandringsrättaren Sven Gustafsson Glommersträsk köper fastigheten av Egnahemsnämnden i Västerbotten. Huset kom att användas som fritidsbostad.

  1971   Sven Gustafssons döttrar Eva Wikberg och Elly Wickström båda gifta och bosatta i Umeå, köper gården.

 1988    Bagarstugan brinner ner till grunden i augusti månad.

  2001    Fastigheten förvärvas av Thorbjörn Holmlund från Svansele för taxeringsvärdet 94000:-  Och rustas upp som ”Vildmarks camp”.

 2003     Holmlund fantiserar och planerar att bygga en jätte älg mitt uppe på berget Vithatten, tvärs över länsgränsen.

2004      Det pratas mycket i bygden om världens största älg som ska byggas på toppen av berget. Kostnadskalkylen är på 64 milj. kronor. Kåtabergsvägen planeras att förstärkas och förlängas upp till Vithatten.

 2007     En miljökonsekvensbeskrivning godkändes av Länsstyrelsen. Storälgen kallad ”STOORN” ska vara 47 m lång, 12 m bred, med mankhöjden 35 m och 45 m upp till älgkronan. Älgkronan blir uteservering och utsiktsplats. Älgen ska byggas i limträ med ett fundament i betong. Benen får en bärande stomme av stål. Storälgen har egen hemsida : www.stoorn.se

 2008    Miljöprövning godkändes, trots en överklagan från en markägare. Bygglov för ”STOORN” beviljades från både Arvidsjaur och Skellefteå kommun.

 2009     Det saknas fortfarande finansiärer för att starta byggandet av Storälgen. Den rådande lågkonjunkturen och bolånekrisen gör att större och medelstora företag inte kan satsa pengar för att starta bygget.

 2013    Byggandet av STOORN är inte påbörjat ännu! De flesta har nu blivit tveksamma om det någonsin blir en Storälg på Vithatten.

 

 

                                                                                 Sammanställt av:

                                                                                 Tomas Johansson

                                                                                  Glommersträsk

Vithatten i solnedgång.