Glommersträsk Hembygdsförening

Glommersträsk ca 1910.
Glommersträsk ca 1910.
Höhässjor norr om Östra träsket 1912.
Höhässjor norr om Östra träsket 1912.
Gommersträsk 1950-talet.
Gommersträsk 1950-talet.
Högbergsbacken. Numera kallad Svedjevägen.
Högbergsbacken. Numera kallad Svedjevägen.
Invigning av Minneslunden september 1936.
Foto Karl Nordlund Hällberg.
Invigning av Minneslunden september 1936. Foto Karl Nordlund Hällberg.
Samling till styrelsemöte i Hängengården 20 mars 1937.
Samling till styrelsemöte i Hängengården 20 mars 1937.
Matrast vid flyttning av Långloge i Gallejaur till Glommersträsk fettisdag 1945.
Matrast vid flyttning av Långloge i Gallejaur till Glommersträsk fettisdag 1945.
Lastning av Långloge i Gallejaur 1945.
Lastning av Långloge i Gallejaur 1945.
Toppstugan 1956
Toppstugan 1956
Handelsmannen Lars Falk 1860 - 1928.
Handelsmannen Lars Falk 1860 - 1928.
Per-Fredrik Glommé 1930 - 2000.
Per-Fredrik Glommé 1930 - 2000.
Anders Wikberg och Tage Wikberg.
Anders Wikberg och Tage Wikberg.
Evert Edström Svedjan Glommersträsk 1988.
Evert Edström Svedjan Glommersträsk 1988.
Fam. Frans Gustavsson.
 Holmen Missenträsk.
Fam. Frans Gustavsson. Holmen Missenträsk.
Glommersträsk manskör.
Övre rad fr.v. Ivar Granlund, Hannes Vikberg, okänd, Gösta Vikberg, Andreas Edström, Erhard Vikberg, John Marklund.
Mellersta raden fr. v.  Bruno Vikberg, Sigurd Lundmark, Manne Berggren, okänd, William Nilsson.
Nedersta fr.v. Rudolf Nilsson, Gunnar Nilsson, Eskil Sundqvist.
Glommersträsk manskör. Övre rad fr.v. Ivar Granlund, Hannes Vikberg, okänd, Gösta Vikberg, Andreas Edström, Erhard Vikberg, John Marklund. Mellersta raden fr. v. Bruno Vikberg, Sigurd Lundmark, Manne Berggren, okänd, William Nilsson. Nedersta fr.v. Rudolf Nilsson, Gunnar Nilsson, Eskil Sundqvist.
Gästgiveriet Siksjögården 1962.
Gästgiveriet Siksjögården 1962.
Holger Granlund och Curt Edström 1968.
Holger Granlund och Curt Edström 1968.
Storgatan i >Glommersträsk tidigt 1900 tal.
Storgatan i >Glommersträsk tidigt 1900 tal.
Hästdop på Högbränna. 
Hästen döptes till "Snoddas".
Hästdop på Högbränna. Hästen döptes till "Snoddas".
Kungabesök vid Hängengården 1952.
Kungabesök vid Hängengården 1952.
Skolklass i Glommersträsk 1932.
Skolklass i Glommersträsk 1932.
Signe Matilda Karlsson
1909-1982.
Signe Matilda Karlsson 1909-1982.
Segrare i Skyttetävling.
Bakre raden fr.v. Nilsson (Sams far), Yngve Westerberg Järvträsk, Gösta Vikberg.
Främre fr.v. Sune Vikberg och Sam Nilsson.
Segrare i Skyttetävling. Bakre raden fr.v. Nilsson (Sams far), Yngve Westerberg Järvträsk, Gösta Vikberg. Främre fr.v. Sune Vikberg och Sam Nilsson.
Sven - Egon Johansson Glommersträsk.
Sven - Egon Johansson Glommersträsk.
Tore Finnberg, Hans Wikberg, Torsten Wikberg.
Tore Finnberg, Hans Wikberg, Torsten Wikberg.
Åke Lundström Glommersträsk.
Åke Lundström Glommersträsk.
Skotertävling 1967.
Skotertävling 1967.
Grävmaskinen MARION vid Gallejaur kraftstation 1968.
Grävmaskinen MARION vid Gallejaur kraftstation 1968.
Henrik Lundberg Södra Sandträsk 2008.
Han blev Svensk mästare på durspel ett år.
Kanske på 1990 talet?
Henrik Lundberg Södra Sandträsk 2008. Han blev Svensk mästare på durspel ett år. Kanske på 1990 talet?
Läraren Lennart Pettersson
 Södra Sandträsk.
Läraren Lennart Pettersson Södra Sandträsk.
Vy över Glommersträsk. 1950-tal ?
Vy över Glommersträsk. 1950-tal ?
Zackris Nilssons gård från 1830.
Zackris Nilssons gård från 1830.
Vithattenstugan.
Vithattenstugan.
Alma och Åke Lindström Hällberg.
Alma och Åke Lindström Hällberg.

Gamla bilder från Glommersträsk och närheten av byn.