Glommersträsk Hembygdsförening

2. Gamla bilder

En blandning av gamla bilder från Glommers och några från intilliggande byar.