Glommersträsk Hembygdsförening

Hembygdsföreningens styrelse 2024


Ordinarie:

Erik Edström (ordförande), tfn 070-607 05 08

Sylvia Lundqvist (kassör), tfn 070-212 49 03

Elisabeth Hällgren, tfn 073-035 66 12

Louise Edström, tfn 076-106 23 97

Gudrun Vikberg, tfn 070-371 86 31

Martin Nilsson, tfn 070-681 82 31

Mats Granlund, tfn 073-055 77 05


Suppleanter:

Ewa Edström och Ann-Christin Edström


Administratör av hemsidan: Eva Rådman, tfn 070-366 74 11